Turizmus Bulletin 2006 különszám - Balaton

Turizmus Bulletin 2006 különszám - Balaton

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

Magyar Turizmus Zrt. – M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság: A Balaton imázsa a magyar lakosság köréb

Sulyok Judit: A Balaton mint turisztikai desztináció ismertsége és imázsa Magyarország legfontosabb küldő országaiban

Kovács Ernő - Csite András - Oláh Miklós - Bokor Ibolya: Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál

TURISZTIKAI TERMÉKEK

dr. Michalkó Gábor - Vizi István: A Balaton borturizmusának földrajzi vizsgálata

TURIZMUSMENEDZSMENT

dr. Rátz Tamara: Az éghajlati és időjárási tényezők szerepe az utazási magatartás befolyásolásában

Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság – LT Consorg Kft.: A Balaton turizmusának fejlesztési koncepciója és programja

Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. - ELTE Regionális Földrajzi Tanszék - Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft.: Integrált Döntéstámogató rendszer megvalósítása a fenntartható turizmus elérése érdekében a Balaton régióban

Országos Területfejlesztési Hivatal: Térségspecifikus fejlesztési politika a Balaton régióban

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK

Mester Tünde – Polgár Judit – Kiss Kornélia: A Balaton régió turizmusa a statisztikák tükrében, 1990-től napjainkig

Országos Területfejlesztési Hivatal – GKI Gazdaságkutató Rt.: A Balaton-térség nemzetgazdasági szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

TALLÓZÓ

A Balaton turizmusát érintő legfontosabb jogszabályok, a Balaton régió területi lehatárolása

Névjegy

Berta Györgyné: Statisztikusok a Balatonról

Oláh Miklós: Műhelyleírás - Balatoni Integrációs Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoport

Kutatási előzetes

Szabó Pál: A balatoni árak

Kutatósarok

A Magyar Turizmus Zrt. rendelkezésére álló, Balaton turizmusát érintő tanulmányok