Turizmus Bulletin 2014/2

Az 1997-ben alapított tudományos és szakmai folyóirat a Magyar Turizmus Zrt. gondozásában jelenik meg.
A folyóirat megtalálható az Ulrich's nemzetközi folyóirat-katalógusban és a MATARKA adatbázisban. A Turizmus Bulletinben megjelenő cikkeket a szerkesztőség mellett anonim szakmai lektor véleményezi. Az ún. „lektorált tanulmányként" megjelenő cikkeket további két anonim szakmai lektor értékeli.

Impresszum

Teljes kiadvány letöltése

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

 

Bodnár Dorottya–Zámbó Veronika–Záray Szilvia: Az OFF2013 magyar-lengyel európai uniós szociálturisztikai projekt eredményei

2–13. oldal

Absztrakt
A szociálturizmus nemzetközi és hazai színtéren egyaránt jelentős figyelmet kapott az elmúlt években. A turizmusban történő részvétel lehetőségének megteremtése mellett (szociális aspektus), sok országban a vendégforgalom erős időbeni és területi koncentrációjának mérséklése (gazdasági aspektus) a cél. Jelen tanulmányban az Európai Bizottság által meghirdetett Calypso programhoz kapcsolódó OFF2013 projekt főbb eredményeit ismertetjük, különös tekintettel az ennek során végzett kutatás eredményeire. A projekt keretében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA), magyar és lengyel szakmai partnerek bevonásával egy, a tagállamok közötti szociálturisztikai modell kidolgozását valósította meg 2013-ban. A cél az volt, hogy elősegítse a magyar és lengyel szenior korosztály (50+) és a szociális nehézségekkel küzdő (kisgyermekes, egyedülálló szülős és három vagy annál több gyermeket nevelő) családok számára az üdülésben való részvételt a partnerországban. A kvantitatív és kvalitatív szakaszokat is magában foglaló vizsgálat hiánypótlónak tekinthető az egyes célcsoportok turisztikai potenciáljának feltárásához, illetve az eredmények értékes információkkal segítik a magyar-lengyel turisztikai kapcsolatokat, ideértve a Magyarország iránti lengyel kereslet jellemzőit és fejlődési lehetőségeit, ezzel is támogatva a hazai szolgáltatók célcsoport-specifikus termékfejlesztését.

Teljes cikk

 

TURISZTIKAI TERMÉKEK

 

Magyar Zsuzsanna–Sulyok Judit: Az ökoturizmus helyzete Magyarországon

14–23. oldal

Absztrakt
A Magyarország turizmusában is egyre fontosabb szerepet kapó ökoturizmus több évtizedes múltra tekint vissza. Jelen tanulmány az ökoturizmus mint turisztikai termék elméleti megközelítéséből kiindulva kíván utánajárni a magyarországi adottságoknak, a keresleti és a kínálati jellemzőknek. A cikk szerkezetében szorosan kapcsolódik a Turizmus Bulletin korábbi számaiban (bor és gasztronómia, valamint vallási turizmus témakörben) megjelent termékleírásokhoz. A feldolgozott információk alapján elmondhatjuk, hogy a magyarországi ökoturizmus inkább az ún. soft ökoturizmus fogalomkörébe illeszthető be, vagyis a jól kiépített általános és turisztikai infrastruktúra az utazók széles köre számára elérhető közelségbe hozza a természeti értékek megcsodálását, ezzel is formálva szemléletünket és támogatva értékeink megőrzését.

Teljes cikk

 

Rátz Tamara: Az EKF-turizmus mint lehetséges niche termék – A kulturális turizmus egy különleges területének vizsgálata

24–33. oldal

Absztrakt
Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezésének tekinthető: az elmúlt évtizedek során bebizonyosodott, hogy a kulturális élet élénkítése, a gazdaság- és városfejlesztés mellett az eseménynek jelentős turisztikai szerepe is lehet a résztvevő városokban. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy az EKF-helyszínekre irányuló turisztikai kereslet a kulturális turizmus általános fogalomkörébe sorolható-e, vagy az EKF-év sajátos niche turisztikai termék létrejöttét eredményezi. A kérdőíves felmérésen alapuló kutatás eredményei azt mutatják, hogy az EKF-városok meglátogatását alapvetően a kulturális élmények iránti általános érdeklődés motiválja, az EKF-program keretében szervezett események így inkább csak erősítik a desztináció miliője és kulturális attrakciói által generált pull hatást.

Teljes cikk

 

Bácsné Bába Éva: Hallgatók, buli, Campus – Felsőoktatási hallgatók fesztivállátogatási szokásainak vizsgálata a Campus Fesztiválon

34–41. oldal

Absztrakt
A debreceni Campus Fesztivál az ország keleti régiójának egyik legnagyobb nyári rendezvényévé vált, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy 2013 nyarán már hatvanezren látogattak el az eseményre. A nyári könnyűzenei fesztiválok alapvetően a fiatalabb korosztályokat célozzák meg, így van ez a Campus Fesztivál esetében is. Vizsgálatomban a fiatal generáció egyik meghatározó szegmensére, a felsőoktatásban tanuló hallgatókra fókuszálok, mivel eredményeim szerint ez a réteg adja a rendezvény látogatói bázisának jelentős részét. A hallgatók fesztivállátogatási szokásainak feltárása iránymutató lehet a hazai könnyűzenei fesztiválok célközönségének és kínálati választékának meghatározásában. Az eredmények ráirányítják a figyelmet arra is, hogy az ilyen rendezvények rövid távú fejlesztési iránya a helyiek, a régióban lakók megnyerésével valósulhat meg leginkább. Hosszú távon azonban ezek a rendezvények nemcsak növelhetik egy város, egy régió vonzerejét, de meghatározó eseményeivé is válhatnak – megfelel marketingtevékenységgel, amelyhez adalékot szolgáltathat jelen vizsgálat is.

Teljes cikk

 

TURIZMUSMENEDZSMENT

 

Michalkó Gábor–Teveli-Horváth Dorottya–Sulyok Judit–Kiss Kornélia–Jancsik András: A balkán(i)ság turisztikai reprezentációjának jólléti dimenziói (lektorált tanulmány)

42–50. oldal

Absztrakt
A Balkán egykor a turizmus európai fellegvárai közé tartozott. A rendszerváltozás, a délszláv polgárháború, a globális recesszió, illetve azok politikai, gazdasági-társadalmi következményei jelentős mértékben átformálták a térség turisztikai kínálatát, ezzel összefüggésben a kereslet volumenét és összetételét. Az elmúlt negyedszázadban bekövetkezett változások ellenére a turizmus továbbra is a térség húzóágazatainak egyike, sikere kihat a helyi lakosság életminőségére. A vendégforgalom mutatóit a Balkán imázsa jelentősen befolyásolhatja. Az internetalapú közösségi médiának és a legmodernebb mobilkommunikációs eszközöknek köszönhetően a térségre vonatkozó asszociációk megerősíthetők vagy módosíthatók, különösen a képzettársításokat formáló friss turisztikai tapasztalatok válnak bárki számára elérhetővé. Mivel a Tripadvisor utazási portálra feltöltött észrevételekben jól megragadhatók a balkán(i)ság, a Balkánnal kapcsolatos imázs lényegi elemei, ezért a jelen tanulmány ennek az adatbázisnak az elemzésével kíván közelebb kerülni a fogalom turisztikai vonatkozású tartalmához. A tanulmány az imázs–turizmus–életminőség trió kapcsolatrendszerének Balkán-specifikus feltárására tesz kísérletet.

Teljes cikk

 

Zátori Anita: Élményszemlélet a turizmusban – A turisztikai élményteremtés koncepciói (lektorált tanulmány)

51–60. oldal

Absztrakt
Az élmény egyre inkább a középpontba kerülő fogalom a turizmus minden területén, legyen szó szállodaiparról, turisztikai desztinációkról vagy idegenvezetett túrákról. A szakma számára egyértelmű, hogy megkerülhetetlen fogalomról beszélünk, azonban a fogalom sokrétű és többféleképpen értelmezhető, az élményszemléletű módszerek „bevetése" pedig leginkább intuitív módon történik. Habár a turisztikai élménymenedzsmentnek több koncepciója is létezik, a fő közös pontot a turista és a turisztikai élmény középpontba helyezése jelenti. A cikk részletes szakirodalmi áttekintést és szintézist tartalmazó tanulmány, amelynek célja az élménymenedzsment-szemlélet elméleteinek és megközelítéseinek feltérképezésén túl, koncepcionális keret alkotása és primer kutatás megalapozása.

Teljes cikk

 

TALLÓZÓ

 

Kutatósarok: A hivatásturizmus alakulása Magyarországon, 2013

61. oldal

Letöltés

 

Konferenciabeszámoló: Vidéki örökségeink a Kárpát-medencében

62. oldal

Letöltés

 

Könyvajánló: Michalkó Gábor–Rátz Tamara (szerk.): Jól(l)ét és turizmus

63. oldal

Letöltés

 

Könyvajánló: Jászberényi Melinda (szerk.): A kulturális turizmus sokszínűsége

64. oldal

Letöltés

 

Az év turisztikai témájú szakdolgozata, 2013

64. oldal

Letöltés

 

Naptár

Letöltés

 

Konferenciaajánló: Tudásmegosztás a turisztikai desztinációkban

Letöltés