« Vissza

Megjelent a Balatoni strandok fejlesztését támogató konstrukció

Megjelent a „Balatoni strandok fejlesztése" című BTSP-1.1-2016 kódszámú konstrukció. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.863.000.000 forint.

A konstrukció célja a kiírási feltételeknek megfelelő strandok fejlesztése, ezáltal: a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként a természetes fürdőhelyek látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A térség adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését.

A konstrukció operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó jelentőségű turisztikai vonzerejének fenntartható fejlesztése.
Ennek keretében meghatározó mutató a fejlesztéssel érintett terület nagysága és a fejlesztéssel érintett területen nyújtott új szolgáltatások száma. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

Támogatást igényelhet a strand tulajdonosa vagy vagyonkezelője, amennyiben a vagyonkezelő gazdasági társaság a település helyi önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 01-től 2017. április 30-ig lehetséges az alábbiak szerint:


A támogatási igényléshez kapcsolódó teljes dokumentáció letölthető 

Strandfejlesztés kiírás

Strand adatlap támogatás - jogcímes
Költségterv
Balatoni strandok fejlesztése - felhívás
A weboldalt 2017. június 21-én aktiváljuk, türelmét köszönjük.
Kitöltési útmutató

Segédletek

Pénzügyi Tájékoztató
Pénzügy elemzés útmutató

Nyilatkozatok

Tulajdonosi hozzájárulás
Kedvezményes strandbelőpő
Kedvezményes családi belépőjegy
Nyilatkozat EU egyéb támogatás
Átláthatósági nyilatkozat
Általános nyilatkozat

A támogatási igénylést magyar nyelven, papír alapon 2 példányban (1 eredeti és 1 hitelesített másolati példányban) szükséges benyújtani a Magyar Turisztikai Ügynökség címére:


1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Projektfinanszírozásért felelős igazgatóság


Kérjük a küldeményen feltüntetni: „Balatoni strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016"

Kérjük, hogy a projekt adatlapot és a költségvetést elektronikusan, ecxel formátumban is szíveskedjenek megküldeni a balatonistrand@mtu.gov.hu címre.

Kérjük a Támogatást igénylőket, hogy a piaci ár megfelelő igazolása érdekében az árajánlat kéréseket/közbeszerzési dokumentációt az ajánlatkérés kiküldése, közbeszerzés meghirdetése előtt legalább 10 munkanappal elektronikus formában küldjék meg a Támogató részére előzetes egyeztetés céljából a balatonistrand@mtu.gov.hu címre.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy támogatási igénylés benyújtása strandonként külön kérelem keretében lehetséges.
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a FAIR-NPR informatikai rendszer rendelkezésre állását követően az igénylőknek együtt kell működni Támogatóval a támogatási igény adatainak rögzítésében.

(Hír)  2017. ápr. 12.