« Vissza

Új munkamegosztásban folyatódik a külpiaci építkezés

A turisztikai ágazati irányítás új logikával történő megújulásának lépéseként a jövőben a turizmusdiplomácia, illetve hálózatának felügyelete a Magyar Turisztikai Ügynökséget felügyelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz kerül.

A 101/2017. (IV. 28.) kormányrendelet és a végrehajtásával kapcsolatos 1240/2017. (IV. 28.) kormányhatározat annak nyit utat, hogy a jövőben új munkamegosztásban, még sikeresebben folytatódjon a külpiaci építkezés a turizmusban. A kormányrendelet értelmében a KKM irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását és felel a turisztikai diplomata hálózat irányításáért a jövőben. A kormányhatározat pedig a turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról rendelkezik, továbbá felszólítja a nemzeti fejlesztési, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a feladatátadással kapcsolatos igazgatási és finanszírozási kérdéseket legkésőbb május 30-ig külön megállapodásban rendezzék.

A magyar turisztikai kínálat bemutatása és népszerűsítése érdekében az MTÜ eddig is szorosan együttműködött mindazokkal a kormányzati szereplőkkel, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják Magyarország turisztikai imázsára, keresletére. Az ország még hatékonyabb népszerűsítése ugyanakkor megkövetelte a gazdaságdiplomácia, a promóció és a külkapcsolatok teljesebb kormányzati összhangjának megteremtését. A most kihirdetett jogszabályok értelmében a nemzetközi turizmusdiplomácia feladatköre a KKM-hez kerül, míg a nemzetközi országmárka építést és a külpiaci promóciót továbbra is az MTÜ látja el. A döntést a Magyarország turisztikai küldőpiacain bekövetkezett diverzifikáció is indokolja. A mostani lépés megsokszorozza a magyar turizmus külföldi jelenlétét, és ezzel versenyképessége is növekszik, hiszen a KKM diplomáciai misszióin és csatornáin keresztül a jövőben közel 130 országban képviselhetjük a magyar turizmus nemzetközi érdekeit.

(Hír)  2017. máj. 09.