« Vissza

Módosult a Balatoni strandok fejlesztése című felhívás (05.17)

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kezelt „Balatoni strandok fejlesztése" című, BTSP-1.1-2016 kódszámú felhívás a mai nappal módosult.

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) megvizsgálta a Balatoni strandok fejlesztése című, BTSP-1.1-2016 számú konstrukciót az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján. 

Ez alapján tájékoztatjuk a Támogatást igénylőket, hogy jelen konstrukció keretében támogatott tevékenységek nem minősülnek állami támogatásnak az EUMSZ 107 cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel a támogatásban részesített tevékenységek nem minősülnek európai versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek.

Az EUMSZ 107 cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 196. pontjában rögzített Bizottsági joggyakorlat alapján, a helyi jelentőségű, hatókörű intézkedések, melyek nem érintik a tagállamok közti kereskedelmet, valamint a támogatásban részesített tevékenységek más tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást gyakorolnak nem minősülnek állami támogatásnak.

Amennyiben a támogatásban részesített tevékenység a projekt élettartalma során (beleértve a fenntartási időszakot) érinti a tagállamok közti kereskedelmet, az EUMSZ 107 cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülnek,  a Kedvezményezett haladéktalanul köteles bejelenteni a Támogatónak.

Továbbá tájékoztatjuk a Támogatást igénylőket, hogy a Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó útmutató D.2. (Támogatás mértéke és összege) pontjában meghatározott minimum támogatási összeg (20 millió Ft) törlésre került.

Megjelent a Balatoni strandok fejlesztését támogató konstrukció 

2017. máj. 24.