A FILM- ÉS FOTÓTÁRBAN TÁROLT FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Felhasználó, beleértve a Külképviseleteket is) és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: Szerző) között Felhasználási Szerződés jött létre, amelyben Felek között megállapodás született arról, hogy a Szerző a tulajdonában lévő, Magyarországról, a magyar hungarikumokról és látványosságokról, stb. készített fénykép és videofelvételek (a továbbiakban: Felvételek) felhasználási jogát az alább összegzett feltételek mellett átadja Felhasználó számára:

A Szerződés tárgya:

Szerző a Szerződésben foglalt feltételek mellett átadja a tulajdonát képező Felvételek felhasználási jogát Felhasználó (és a Külképviseletek) számára.

A felhasználás köre:

•        Prezentációk illusztrációja

•        Saját rendezvényekhez való felhasználás

•        Saját használatú eszközökön történő felhasználás

•        Saját print megjelenéseken történő felhasználás

•        Reklám célú felhasználás

A felhasználási jog terjedelme:

A Felvételek eredeti formájukban használhatók fel, az átdolgozásukra nincs lehetőség.

A felhasználási jog kiterjed a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés jogainak gyakorlására – azzal a korlátozással, hogy azok kizárólag prezentációk tartása és reklámok közzététele során gyakorolhatók.

A jogosultság kiterjed

•        Prezentációk esetén a Felvételek bemutatására,

•        Reklámok esetén a Felvételek reklámspotok és egyéb reklámanyagban történő szerepeltetésével való felhasználásra. A Felvételek Reklámokban való megjelenítése esetén a reklám készítője, illetve összeállítója számára a Felvételek átadhatók - kizárólag az adott Reklám elkészítése érdekében és céljából.

A Felvételek elérése:

Az Interneten elérhető tárhely elérési útvonala a következő:

http://szakmai.itthon.hu/media-igenyles

A Külképviseletek számára a Szerző közvetlenül bocsátja rendelkezésre a Felvételeket. Szerző a Tárhelyből történő letöltéshez regisztrációs felületet biztosít.

A Felvételek felhasználásához szükséges adatlap:

A Felvételek felhasználásához a felhasználás módjának (pl. Prezentáció, Reklám) megfelelő elektronikus felhasználási adatlap kitöltése kötelező – a felhasználás céljának megjelölésével.

 

•                    FILMEK felhasználási szabályai

 

•        A filmeket kizárólag országpromóciós, turisztikai és kulturális céllal lehet felhasználni.

•        A filmek belföldi és külföldi rendezvényeken, valamint online felületeken használhatók fel.

•        A filmek televízióban és filmszínházban történő vetítése nem lehetséges.

 

•                    FOTÓK felhasználási szabályai

 

•        Tilos a képeket más országokat népszerűsítő reklámokban, kiadványokban, nyomtatott és elektronikus médiában felhasználni.

•        A képek kizárólag turisztikai célra tölthetőek le és használhatóak fel, csak és kizárólag az alábbi módokon: prezentációk, előadások, bemutatók illusztrációjaként, saját rendezvényeken, saját használatú online, offline eszközökön, saját print megjelenésekben.

A felhasználás egyszeri és maximum 1 év időtartamra szól.