A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) által koordinált Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) fő célja Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata alapján a GINOP keretében kiemelt projekt felelőseként nevesítésre került. A fenti projekt az 1. prioritásban a GINOP-1.3.5-15 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program elnevezéssel 8,35 Md Ft keretösszeggel szerepel. A projektre vonatkozó pályázati felhívás 2015. május 29-én meghirdetésre került, szeptember 30-ai beadási határidővel. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) a pályázati projektet összeállította, és szeptember 24-én benyújtotta.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) által koordinált, a GINOP 1.3.5-15 program keretében megvalósuló Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) fő célja Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A projekt várható eredménye új piacok elérése és a területi koncentráció oldása, továbbá a vállalkozások szemléletformálása, a szolgáltatások minőségének emelésével, és ennek következtében a magyarországi vendégforgalom, illetve az abból származó bevételek növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbítása.

A projekt tartalmi elemei 85%-ban nemzetközi és 15%-ban belföldi marketingtevékenységet foglalnak magukban. A marketingtevékenység megalapozása szakmai kutatásokkal történik. A nemzetközi marketingtevékenység három szintű kommunikációs keretrendszerben valósul meg, melynek alapját az országmárka ismertségének növelését célzó imázskampány adja. A kommunikációs keretrendszer második szintjén az országspecifikus termékkampányok szerepelnek. A magyarországi stratégiai turisztikai termékek (mint egészségturizmus, kulturális turizmus, aktív turizmus, MICE) innovatív eszközökkel történő bemutatása mellett kiemelt szerepet kap a három niche termék (orvosi turizmus, szenior turizmus, akadálymentes turizmus) fejlesztése és népszerűsítése, bevonva a releváns turisztikai régiókat.

A külföldi kommunikáció vonatkozásában 10 kiemelt célpiac került meghatározásra:

 • Szomszédos és közeli országok – ezen belül kiemelt Lengyelország és Románia,
 • Német nyelvterület – ezen belül kiemelt Ausztria és Németország,
 • Észak-Európa és Egyesült Királyság – ezen belül kiemelt Egyesült Királyság,
 • Oroszország és a FÁK országok,
 • Perzsa-öböl menti országok,
 • Latin nyelvű és BENELUX országok – ezen belül kiemelt Franciaország és Hollandia,
 • Távoli és új piacok – ezen belül kiemelt USA, Kanada és Kína.

A fent kijelölt országcsoportokban döntően lakossági kommunikáció tervezett, az új, távoli piacok kivételével, ahol a népességszám, és a távolság miatt piacfelmérő, bevezető b2b kommunikáció zajlik majd. A fenti kampányok a következő szinten kiegészülnek helyi akciókkal, Magyarország turisztikai kínálatát innovatív módon bemutató szakmai rendezvényekkel, prezentációkkal, workshopokkal, melyek a magyar turisztikai vállalkozások számára biztosítják a nemzetközi bemutatkozás lehetőségét és szolgáltatásaik piacra jutásának elősegítését.

A belföldi piaci beavatkozások fókuszában a meghatározott három réteg (niche) termék áll, erre vonatkozóan kutatások zajlanak, illetve minőségbiztosítás erősítése érdekében a kapcsolódó védjegyrendszerek fejlesztése a további cél. Emellett a hazai turisztikai vállalkozások számára szemléletformáló, fejlesztő, tudásmegosztó tevékenység valósul meg, a megyei szinten szervezett Turizmus Akadémia rendezvényeinek keretében.

A projekt további innovatív elemei döntően az információtechnológiai, informatikai fejlesztésekben jelennek meg, tekintettel az utazási és az ehhez kapcsolódó információszerzési szokások rendkívül gyors változására, amihez a marketingben alkalmazkodni szükséges. A fejlesztések a mintegy 32 ezer turisztikai szolgáltatást magában foglaló Nemzeti Turisztikai Adatbázis felhasználásához, minél szélesebb körű közzétételéhez, továbbá a www.gotohungary.com weboldal interaktív felületekkel, utazástervező modullal, applikációkkal, adatátviteli lehetőségekkel történő bővítéséhez és az oldal akadálymentesítéséhez kapcsolódnak.

A projekt összköltségvetése 9,823 Md Ft, amely 8,35 Md Ft európai uniós támogatásból és a Közép-magyarországi régiót érintő feladatokra allokált 1,473 Md Ft egyéb forrásból áll. A projekt időtávja a Támogatási Szerződés megkötését követően, 2015. novembertől 2018. év végéig terjed.

A projekt elsődleges célja, a turisztikai országmárka piacra vitele, ismertségének erősítése. A célérték meghatározása érdekében az előkészítő fázisban a fő küldő piacokon átfogó márkakutatásra kerül sor, melyet a projekt végén, azonos metodika alkalmazásával egy záró kutatás foglal keretbe. A cél a program végeztével az márkaismertség minimum 3%-os növelése.

A projekt másodlagos célja a kiemelt turisztikai termékek ismertségének erősítése. A célérték meghatározása érdekében az előkészítő fázisban a termékekkel kapcsolatos alapkutatásra kerül sor, mely megalapozza a fejlesztést. A cél a program végeztével a termékek ismertségének minimum 3%-os növelése a kijelölt célpiacokon.

További számszerűsíthető célok a felhívás műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások alapján:

 • A program a turizmus területén működő kis- és középvállalkozások versenyképességének és piaci pozíciójának javítását célozza. A projektben lebonyolított piaci beavatkozások során min. 3041 vállalkozás válik érintetté.
 • A programban meghatározott célpiacok száma minimum 10, a nemzetközi kampányok során az elérni kívánt megjelenések száma minimum 5 millió, az elérések száma minimum 20 millió.
 • A program során a nemzeti turisztikai portál látogatottsága a kiinduló állapothoz képest 10%-kal nő.

A fentiek mellett a projekt hozzájárul:

 • A magyarországi turizmus versenyképességének javulásához:
  Az átfogó nemzetközi kampánysorozat ugyanis jelentősen növeli versenyelőnyünket, különös tekintettel közép-európai versenytársainkra, hiszen az utazási döntések meghozatalában az általános ismertség és a megfelelő időben megjelenő PR üzenet fontos szerepet játszik, és így a Magyarországra irányuló forgalmat erősíti;
 • A turizmus területi és időbeli koncentrációjának oldásához:
  A jelenlegi turisztikai főszezont meghosszabbíthatják azok az országspecifikus termékkampányok, melyek kifejezetten olyan időzítésben hívják fel az potenciális utazók figyelmét Magyarország teljes turisztikai kínálatára, hogy az a főszezonon kívüli (őszi-tavaszi) időszakban is vendégforgalmat generál, továbbá az eddig kevésbé ismert és népszerű desztinációkat, régiókat is bekapcsolja a turizmus vérkeringésébe;
 • A turizmusban és a kapcsolódó területeken dolgozók számának növeléséhez:
  A növekvő vendégforgalom közép- és hosszú távon szükségessé teszi a turizmus területén a munkaerő létszámának növelését, ami a foglalkoztatottságot javítja;
 • A magyar turizmus ágazat fenntartható és kiszámítható működésének biztosításához:
  Amennyiben a nemzeti szintű turizmusmarketing összehangoltan, ciklikusan ismétlődve, célországonként kiemelten valósul meg, az a teljes turizmus ágazat fejlődésére pozitív hatással lesz, erőteljesen hozzájárul a vendégforgalom növeléséhez;
 • Új célcsoportok eléréséhez:
  A marketingkommunikációs tevékenységben kiemelt stratégiai termékek (kulturális turizmus, city break, egészségturizmus, aktív turizmus, MICE) mellett a meghatározott niche termékek (szenior turizmus, akadálymentes turizmus, orvosi turizmus) kiemelt nemzetközi és hazai promóciója jelentősen hozzájárul, hogy az e termékek iránt érdeklődő potenciális utazók célcsoportjai is bekerüljenek a Magyarországra látogató vendégek körébe – korábban ezek a célcsoportok nem álltak a nemzeti marketing tevékenység fókuszában;
 • Új termékek fejlesztéséhez, népszerűsítéséhez:
  A széleskörű nemzetközi piac- és termékkutatások eredményeire épülő szemléletformáló tevékenység felhívja a kkv szektorban működő szolgáltatók figyelmét azokra a piaci résekre, melyek új termékek fejlesztésével jelentős forgalmat képesek generálni;
 • A hagyományos célpiacok mellett új, feltörekvő piacok bevonásához:
  Magyarország hagyományos (elsősorban európai) turisztikai küldő piacai mellett a projekt keretében kijelölésre kerültek olyan új/távoli piacok (pl. Kína, USA, Kanada, Perzsa-öböl térsége, Dél-Amerika), ahol nemzeti szintű turizmusmarketing tevékenység korábban nem, vagy csak sporadikus jelleggel valósult meg, a projekt keretében azonban átfogó b2b tevékenység kerül kifejtésre;
 • Turisztikai szolgáltatások színvonalának emeléséhez:
  A turizmus szektorban alkalmazott védjegy rendszerek továbbfejlesztése és bevezetése által a minőségbiztosítás garantálja, hogy a szolgáltatások színvonala jelentősen emelkedik;
 • Komplex termékek kialakításának ösztönzéséhez:
  A projekt előtérbe helyezi a főbb szakmai tevékenységek során az innovációt, így mind a marketingkommunikációban, mind az e-marketing eszközökben ezt számos területen alkalmazzuk, és erre ösztönözzük a turisztikai szolgáltatókat is;
 • A szemléletformáláshoz, látogatóbarát szemlélet elterjesztéséhez:
  A hazai turisztikai vállalkozások számára fejlesztő, tudásmegosztó, szemléletformáló rendezvénysorozat kerül megvalósításra Turizmus Akadémia elnevezéssel, melynek keretében a piac- és termékkutatások eredményei mellett kiemelten szerepel a szolgáltatók körében a látogatóbarát szemlélet elterjesztése és fejlesztése nemzetközi és hazai jó példák bemutatásával;
 • A magyarországi turisztikai szolgáltatók versenysemleges piacra viteléhez:
  A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) a projekt során valamennyi szakmai tevékenységét oly módon valósítja meg, hogy azok a turisztikai szolgáltatók számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek; továbbá a teljes magyarországi kínálatot lefedő Nemzeti Turisztikai Adatbázis fejlesztésre kerül a három meghatározott niche termék adataival, melyek teljes körűen versenysemleges módon kerülnek bemutatásra.
2016. márc. 22.