A Széchenyi 2020 program keretében elindult a Magyar Turisztikai Ügynökség Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) elnevezésű projektje.

A projekt 1,4 milliárd forint hazai költségvetési forrásból és az Európai Unió 8,350 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. A projekt fő célja Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése, a korábbi marketingkommunikációs gyakorlat megújításával. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség által végzett, a szolgáltató kis- és középvállalkozások piaci pozícióját javító marketingkommunikációs tevékenység hosszú távú stratégiai módszertani alapozással, összehangoltan, hatékonyan, újszerű eszközök bevonásával, minden korábbinál nagyobb volumenben valósul meg. A projekt várható eredményei: új piacok elérése, a területi koncentráció oldása, továbbá szemléletformálás a vállalkozások körében, szakmai hozzájárulás a szolgáltatások minőségének emeléséhez. A projekt célja mindezekkel hozzájárulni a magyarországi vendégforgalom, illetve az abból származó bevételek növekedéséhez, a külföldi turisták magyarországi tartózkodásának meghosszabbításához, ezáltal itteni fogyasztásuk, a költésük növeléséhez.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a GINOP-1.3.5-15 „Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program" felhívására nyújtotta be pályázatát, melynek fő tartalmi elemei 85%-ban nemzetközi és 15%-ban belföldi marketingtevékenységet foglalnak magukban. A marketingtevékenység megalapozása szakmai kutatásokkal történik, melyek között általános országmárka kutatás és termékkutatások is szerepelnek, széles nemzetközi piacelemzéssel.

A nemzetközi marketingtevékenység három szintű kommunikációs keretrendszerben valósul meg, melynek alapját az országmárka ismertségének növelését célzó imázskampány adja. Ennek segítségével az MTÜ a kreatív tartalmak és üzenetek kialakítása során alkalmazott újszerű, figyelemfelkeltő megoldásokkal erősíteni kívánja az innovatív külföldi marketingkommunikációt. Az országmárkához specifikus termékkampányok kapcsolódnak. Hazánk stratégiai turisztikai termékeinek innovatív eszközökkel történő bemutatása mellett, a projekt kiemelt figyelmet fordít három rétegtermék (orvosi turizmus, szenior turizmus, akadálymentes turizmus) fejlesztésére és népszerűsítésére, bevonva a releváns turisztikai régiókat. A küldőpiacokon mindez döntően a lakosságot közvetlenül elérő médiakommunikáció formájában jelenik meg. A kampányok kiegészülnek helyi akciókkal, Magyarország turisztikai kínálatát a küldő országokban attraktív módon bemutató szakmai rendezvényekkel, workshopokkal, melyek a magyar turisztikai vállalkozások számára biztosítják a nemzetközi bemutatkozás lehetőségét és szolgáltatásaik piacra juttatásának elősegítését.

A marketing akciók eredményességének folyamatos mérése is megvalósul, a pályázatban meghatározott indikátorok (min. 10 célország, min. 5 millió megjelenés, min. 20 millió kampányelérés, weboldal látogatottságának min. 10%-os növekedése, rendezvények min. 850 fős látogatószáma) biztosítása érdekében.

A belföldi piaci beavatkozások fókuszában álló három rétegtermékre vonatkozóan kutatások zajlanak, illetve minőségbiztosítás erősítése érdekében a kapcsolódó védjegyrendszerek fejlesztése is megtörténik. Emellett a hazai turisztikai vállalkozások számára szemléletformáló, fejlesztő, tudásmegosztó tevékenységet tervez az MTÜ, Turizmus Akadémia rendezvényei keretében.

A projektnek része továbbá több olyan információtechnológiai, informatikai fejlesztés, melyekkel az utazási és az ehhez kapcsolódó információszerzési szokások rendkívül gyors változására reagál az MTÜ. A fejlesztések a mintegy 32 ezer turisztikai szolgáltatást magában foglaló Nemzeti Turisztikai Adatbázis minél szélesebb körű hozzáférhetővé tételét, szolgáltatásainak, felhasználói funkcióinak bővítését, különösen a külföldről beutazó turisták tájékozódását, eligazodását, döntését támogató web-es megoldások, interaktív alkalmazások bővítését, valamint ezen alkalmazások akadálymentesítését célozzák.

További információ kérhető:
Magyar Turisztikai Ügynökség
Tel.: 488-8748
E-mail: pr@itthon.hu Internet: www.itthon.hu

2016. jan. 20.