Tanulmány Magyarország ázsiai küldőpiacairól

A GINOP-1.3.5-15-2015-00001 azonosító számú projekt keretében egyik célunk, hogy részletesen megismerjük Magyarország főbb küldőpiacait, valamint azokat az országokat, melyek potenciális küldőpiacok lehetnek, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb módszerekkel tudjuk megcélozni az adott piacot.

TIMEA a turisztikai szektor szereplőinek szolgálatában

A Széchenyi 2020 program keretében elindult a Magyar Turisztikai Ügynökség Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) elnevezésű projektje.

Bevezetés, a TIMEA projekt bemutatása

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) által koordinált Turisztikai Innovációs Marketing Együttműködési Alapprogram (TIMEA) fő célja Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése, és a turizmus területén működő vállalkozások piacra jutásának elősegítése.
Tovább
Tovább
Tovább
TIMEA projekt

Az üzletben két funkció létezik: a marketing és az innováció. 
Milan Kundera

Kedves Látogató!

A híres író és bölcselkedő fenti üzenetével köszöntjük információs honlapunkon, amelyen a hazai turizmusfejlesztés történelmében egyedülálló lehetőségről és a kapcsolódó feladatokról adunk naprakész tájékoztatást. 2016-ban indult és 2018. október végéig három évet ölel fel a Magyar Turisztikai Ügynökség (jogelődje a Magyar Turizmus Zrt.) TIMEA betűszóval elnevezett programja, amely Magyarország történetében először teszi lehetővé, hogy jelentős mértékű uniós forrást lehessen felhasználni hazánk turisztikai attrakcióinak népszerűsítésére, az ország turisztikai imázsának erősítésére. A program célja, összehangolt marketingmunka és innovatív megoldások alkalmazásával a hazai turizmus sikereinek megtartása és fokozása. Nagy lépés és lehetőség ez a hazai turisztikai szakma és a vállalkozások számára!

Az ágazatban dolgozók régi és közös vágya, hogy Magyarország turisztikai imázsa erősödjön, s mindazt ami mögötte van: a hazai vállalkozások szolgáltatásait, a magyar emberek vendégszeretetét és áldozatos munkájuknak eredményeit mind többen ismerjék meg és  ismerjék el, itthon és szerte a nagyvilágban. A TIMEA projekttel e cél eléréséhez a kedvező széljárás is megérkezett, így minden lehetőség adott, hogy a hazai turisztikai szakma régi álma teljesüljön, a hazai turisztikai szektor a jövőben még sikeresebb és versenyképesebb lehessen.

Az alábbi menüpontokban a turisztikai célú TIMEA projekt célkitűzéseiről, az elkövetkezendő időszak feladatairól adunk át- és betekintést. Közzétesszük a programmal kapcsolatos valamennyi közérdekű információt, a jövőben folyamatosan hírt adunk a partnerség szempontjából fontos találkozókról és fórumokról, hogy mindannyian részesei és aktív alakítói lehessünk a hazai turizmusgazdaság szempontjából meghatározó munkának.

Bízunk benne, hogy honlapunkat informatívnak találja, s időről-időre visszatér rá. Kérdéseit, ötleteit, javaslatit örömmel várjuk! A fentiek szellemében kívánunk hasznos információszerzést és jó munkát!

A nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (TIMEA) munkatársai
timea@mtu.gov.hu