Tourinform Szövetség
Magyarország közel félszáz pontján a turisták szolgálatában
A Tourinform Szövetség országos hatókörű civil szervezet, mely demokratikus önszerveződés alapján jött létre 2002-ben. A Szövetség tagságát a helyi és megyei Tourinform irodák dolgozói, pártoló tagságát pedig túlnyomó részben a Tourinform irodák alkotják. Tagsága hálózati együttműködésének révén Magyarország több, mint 120 pontján fejti ki turistainformációs tevékenységét, ezáltal az egyik leghatékonyabban működő magyarországi információs hálózattá fejlődött az évek során.
A Tourinform irodák munkatársai magyar és idegen nyelven készséggel tájékoztatják Önt szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról. A Tourinform irodákban hozzájuthat ingyenes turisztikai kiadványokhoz, vásárolhat térképeket, útikönyveket, turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhat helyi turisztikai programokat, szálláshelyeket, jegyet válthat különféle rendezvényekre.
 
Céljaink és feladataink:
Elsődleges célunk a belföldi vendégszolgálat minőségi fejlesztése és tagjaink szakmai érdekképviselete. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó tájékoztatásának fejlesztésére, illetve a többirányú, hatékony információszolgáltatás versenysemleges, azonos alapokon nyugvó megteremtésére. Ennek keretében nemzeti kiadványainkat, a régiók, kistérségek, települések területén megjelentetett prospektusokat adjuk át és mutatjuk be az érdeklődőknek, valamint rendezvények, események létrejöttében, szervezésében kezdeményező, koordináló szerepet vállalunk. Promóciós tevékenységünk részeként belföldi és külföldi turisztikai vásárokon mutatjuk be Magyarország attrakcióit, turisztikai termékeit. Közhasznú tevékenységünk során tájékoztatást nyújtunk turisztikai pályázati lehetőségekről, illetve projektjeink finanszírozása érdekében magunk is részt veszünk pályázatokon.

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek létrejöttében segítő szerepet vállalunk, tekintettel arra, hogy a TDM szervezetek többnyire a Tourinform irodáinkban felhalmozódott szakmai ismeretekre és emberi erőforrásra támaszkodnak.

Együttműködéseink:
Kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatokat ápolunk a turizmusban tevékenykedő szervezetekkel, és a turizmus állami irányítását ellátó szervezetekkel, akik részére adatgyűjtést és adatszolgáltatást, statisztikai összesítéseket is végzünk. Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a turisztikai szolgáltatókkal, a különböző intézményekkel a belföldi turizmus élénkítése érdekében. Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

Tagjaink részére nyújtott szolgáltatások:
A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a szakmai kérdésekben tagjai érdekképviseletét, illetve a turizmust érintő kérdésekben történő állásfoglalást. Ennek érdekében turisztikai fórumokon képviseli tagjait. Közhasznú oktatási tevékenysége keretében ösztönzi a Szövetség tagjainak szakmai képzését és továbbképzését, felmerülő igény esetén továbbképzéseket tart turizmust érintő témakörökben. Kiemelt feladatnak tekintjük a tagok nyelvtudásának elmélyítését a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, ezért erre ösztönző kedvezményrendszert dolgoztunk ki. A Szövetség jó partnerkapcsolatai révén egyéb kedvezményekhez is juttatja tagjait (szállásdíj-kedvezmény, stb.) Tagjaink turisztikai ismereteit és tapasztalatszerzését tanulmányutak szervezésével és lebonyolításával valósítjuk meg.
 
Távlataink:
A Szövetség hosszútávon ösztönzi a régiók, kistérségek és települések turisztikai fejlesztését, turisztikai értékeinek feltárását, számbavételét a magyarországi idegenforgalmi kínálat bővülésének és színvonalának emelése érdekében. Célunk, hogy erős érdekvédelmi szervezetként lépjünk fel a turistainformációs tevékenységgel kapcsolatos bármely fórumon.

Tourinform irodáink elérhetősége:
Tourinform irodáink Magyarország több, mint 120 pontján
interneten a www.tourinform.hu és a www.itthon.hu weboldalakon