Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer

Új nemzeti tanúsító védjegy: fürdő csillagok

A fürdők minősítésével bővül a nemzeti tanúsító védjegyrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Fürdőszövetség 1-5 csillaggal minősíti eztán azokat az élményfürdőket, gyógy-,  wellness/orvosi wellness fürdőket, strandfürdőket és uszodákat, akik csatlakoznak a minősítési rendszerhez. A védjegy a fürdőlétesítmények esetében is ráirányítja a figyelmet a minőséget képviselő szolgáltatókra, akik a magyar turizmus versenyképességének erősítése szempontjából kiemelt szerepet töltenek be.

A készülő turizmusfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban a versenyképességet alapvetően befolyásoló szolgáltatások megbízható színvonalának biztosítása érdekében született a döntés, hogy a nemzeti tanúsító védjegyrendszer a szálláshelyek mellett egyéb turisztikai szolgáltatásokra is kiterjedjen. A természetes gyógytényezőkön alapuló egészségturizmus kínálatát alapvetően meghatározzák a fürdők, ahol a csillagok számának jelöléséhez szakértők vizsgálják az alapvető feltételek meglétét (működési, műszaki, szolgáltatásválaszték és színvonal, humán felkészültség, dolgozók szakképzettsége) a fürdő típusa szerint.
A színvonal szerinti megkülönböztetés  pontozásos rendszerben történik, amely a minimum feltételeken túlmutató felkészültséget is vizsgálja, mint például  a fürdő elhelyezkedése, megközelíthetősége, infrastruktúrája,  vízminősége, vagy akár a munkatársainak nyelvismerete, stb.
A védjegyhasználatra vonatkozó döntést a Magyar Fürdőszövetség, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőiből álló bíráló bizottság javaslata alapján a turizmusért felelős miniszter hozza meg.
Az 5 évre szóló védjegyhasználat a magas minőségű szolgáltatások pozitív megkülönböztetésére szolgál, és segíti, hogy a vendégek az elvárásaiknak megfelelő szolgáltatót választhassanak.
A fürdő csillagjai tehát garanciát nyújtanak a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalú fürdőszolgáltatás minőségére, és megszerzésük jelentős piaci előnyökkel is járhat.
A tanúsító védjegyrendszerhez a szolgáltatók önkéntesen csatlakozhatnak, a jogokat az Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolja, a minősítés adminisztrációs feladatait pedig a Magyar Fürdőszövetség látja el.

 
A Magyar Közlönyben 2011. június 14-én megjelent a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról szóló 91/2011. (VI.14.) Korm. rendelet (elérhető: www.kozlonykiado.hu oldalon).
 
A Magyar Turizmus Zrt. tájékoztatási szerepet vállal honlapján keresztül, a nemzeti tanúsító védjegyrendszerre történő átállással kapcsolatos tudnivalók közvetítése érdekében az egységes kormányzati kommunikáció részeként, az érintett szakmai szövetségek – Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége, Magánszállásadók Országos Szövetsége – bevonásával.
 
Az MT Zrt. egyrészt az utazó közönség felé biztosít információt azzal kapcsolatban, hogy mely szálláshelyek rendelkeznek a nemzeti tanúsító védjeggyel és a védjegyek működési szabályzatában rögzített minőségi követelményeknek megfelelően, milyen minőségű szolgáltatásokat várhatunk el az adott szálláshely-szolgáltatótól. A www.itthon.hu honlapon keresztül elérhető Nemzeti Turisztikai Adatbázisban a védjegytulajdonos szálláshelyek külön jelölést kapnak.
 
A nemzeti turisztikai marketingszervezet a szálláshely-szolgáltatók számára is nyújt információkat a nemzeti tanúsító védjegyrendszerre történő átállásról.
 
Az üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekre vonatkozó egységes jogszabály szerint a jövőben a szálláshelyek minősítését, osztályba sorolását a szakmai szövetségek közreműködésével kialakított, állami tulajdonban lévő tanúsító védjegyrendszer biztosítja, amely mind a turisták, mind a szálláshely-szolgáltatók számára előnyös. A kormány és a szakmai szervezetek közös célja, hogy egy hatékonyan működő, átlátható rendszer alakuljon ki, amely minden szálláshelytípus esetén – a szigorú követelményrendszer és a következetes szakmai ellenőrzés eredményeként – a korábbi önminősítésnél megfelelőbb minőségi garanciát nyújt a fogyasztók számára.
 
A védjegyrendszerhez való csatlakozás módjáról és feltételeiről a szálláshely-szolgáltatók a megfelelő szakmai szövetségtől kaphatnak részletes tájékoztatást:
A szálláshelyrendelet módosításának ismertetése céljából a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. június 21-én sajtótájékoztatót tartott, melynek sajtóanyaga, valamint a fotókkal illusztrált tudósítás az alábbi linkekre kattintvatekinthető meg:
Letölthető pdf dokumentumok